• Lắp đặt tổng đài điện thoại tại Quảng Trị

    Lắp đặt tổng đài tại Quảng Trị | Tổng đài điện thoại nội bộ, IP

    HighMark Security chuyên Lắp Đặt Tổng Đài Điện Thoại Nội Bộ tại Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị, Huyện Cam Lộ, Huyện Cồn Cỏ, Huyện Đa Krông,Huyện Gio Linh, Huyện Hải Lăng, Huyện Hướng Hóa, Huyện Triệu Phong, Huyện Vĩnh Linh và các tỉnh lân cận cho Văn Phòng, Công Ty, Nhà Máy, Khu Công Nghiệp, Resort, Trường…